Generalforsamling 2023

 

Selskabets ordinære generalforsamling 2023 afholdes onsdag d. 30. august 2023 kl. 16.00
på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Se invitation

 

Generalforsamling 2023

 

Generalforsamling

 

Selskabet skal i henhold til vedtægternes §6 afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af oktober måned. Oftest afholdes generalforsamlingen i august.

Den ordinære generalforsamling indkaldes elektronisk eller per brev af bestyrelsen, tidligst seks uger og senest fire uger før generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet inden for samme frist.

//