Dataudtræk og tidsstyrede jobs

Har du brug for dataudtræk, der ligger ud over de prædefinerede rapporter, du finder i Forsyning|FOF? Så er dette kursus lige noget for dig.

Dette værktøj kan du bruge til at trække data ud på kryds og tværs af Forsyning|FOF, efterbehandle disse data og sende dem videre til huskelister og regneark til glæde for dine kollegaer og eksterne aktører.

Undervejs introduceres du for muligheden for at afvikle dataudtrækket via et tidsstyret job eller en hændelse som fx et målerskift som et alternativ til manuel afvikling.

Når et dataudtræk er afviklet, kan resultatet uploades til en FTP-server eller sendes pr. mail til en given modtager. 

Systemet skal gradvist erstatte de "linjebaserede" udskrifter, som du skaber ved hjælp af tekstbehandlingssystemet.

På dette kursus introducerer vi menupunktet i praksis.

For at få størst muligt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har et godt grundlæggende kendskab til brugen af nøgleord og kommandoer i tekstbehandleren - eventuelt gennem kurset Skabeloner og brevopsætning i Forsyning|FOF.


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//