Restanceinddrivelse

I sommeren 2015 blev Dansk Fjernvarmes restancevejledning opdateret. Det har betydning for måden, hvorpå du håndterer dine forbrugere.

På kurset gennemgår vi restancevejledningen fra teori til praksis med Forsyning|FOF.

Du får et overblik over tilgodehavender og der sættes fokus på dårlige betalere. Der bliver drøftet erfaringer og udfordringer fra dagligdagen, således disse indarbejdes i opsætninger, rykkerskrivelser, deposita samt gebyrnotaer mv.

Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet