Årskørsel

Én gang om året skal værket beregne årsopgørelser til alle forbrugere. Det er en stor og omfattende opgave.

På kurset gennemgår vi punkt for punkt fremgangsmåden for en årskørsel med udgangspunkt i vejledningen "Arbejdsgang ved årskørsel", så du får et godt overblik og er opdateret med de nyeste værktøjer inden, du går i gang.

Kurset indeholder bl.a.

  • Aflæsninger, kontrol af aflæsninger og statistik
  • Priser og afregningskomponenter
  • Muligheder for håndtering af ind- og udbetalinger
  • Budget og styringstabel


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet

//