Bestyrelsen

Softværkets bestyrelse består ifølge vedtægternes § 10 af fem til syv personer. De fem personer vælges blandt andelshaverne for to år ad gangen. Bestyrelsen kan endvidere for ét år ad gangen supplere sig med indtil to personer.

For indeværende periode er følgende personer i bestyrelsen:

 • Marc Roar Hintze
 • Direktør, Assens Fjernvarme
 • Næstformand
 • mrh@afjv.dk
 • Indtrådt 31.08.2022

 • Morten Abildgaard
 • Direktør, Viborg Varme
 • Bestyrelsesmedlem
 • mab@viborgvarme.dk
 • Indtrådt 24.08.2016

 • Carsten Kjelde
 • IZARA, Business Advisor, Partner
 • ckj@izara.com
 • Indtrådt 21.01.2021

//