Anlægsaktiver og afskrivninger i FOF

Kurset gennemgår opsætning/oprettelse af anlæg og aktivgrupper

I Forsyning|FOF kan du oprette og vedligeholde dine anlægsaktiver. Systemet tilbyder automatisk beregning og bogføring af afskrivninger.

På kurset gennemgår vi først og fremmest opsætning/oprettelse af anlæg og aktivgrupper.

Vi gennemgår desuden, hvordan du bogfører på dine anlægsaktiver og hvordan systemet generer de automatiske afskrivninger.

Vi viser og fortæller om sammenhængen mellem anlægskartoteket og anlægsaktiverne i regnskabet.

Overskrifterne er:
Oprettelse af anlæg

Bogføring på anlæg

Køb og salg af anlæg

Afskrivning på anlæg

Udskrifter fra anlægskartoteket

Overgang til at benytte anlægskartoteket

 

Kurset er henvendt til brugere, som skal i gang med at benytte anlægskartoteket i Forsyning|FOF. Du vil få den nødvendige viden, som gør dig i stand til at kaste dig over opgaven med at benytte Forsyning|FOFs anlægskartotek.


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet