Mission og vision

Vores mission - årsagen til vi eksisterer

DFF|EDB' s eksistensberettigelse er udtrykt i vores mission, hvor fra alt hvad vi foretager os udspringer:

I et tæt samarbejde med den danske forsyningsbranche
skaber og driver vi innovative, branchetilpassede it-løsninger og services,
der skaber værdi for vores andelshavere

Et helt specielt kendetegn ved os er vores indgående branchekendskab- og relationer.

I 1985 startede vi op som en afdeling i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Siden 1990 har vi været udskilt som et selvstændigt selskab, fra 2001 som et andelsselskab. Vi har fortsat et meget tæt samarbejde med Dansk Fjernvarme og gør os umage for at vedligeholde samarbejdet og udvikle tilsvarende relationer til alle betydende organisationer og interessenter i branchen.

Som andelsselskab har vi et helt unikt og meget nært forhold til vores kunder, hvoraf vi dagligt er i kontakt med mange i vores support. Det er ikke pt. en forudsætning for at benytte vores løsninger og trække på vores services, at værket er andelshaver i selskabet. På sigt er det målet, at vi kun servicerer og handler med andelshavere, og vi er stolte over, at pt. 256 værker og Dansk Fjernvarme har valgt at være andelshavere i DFF|EDB.

Vores hjemmemarked er den danske forsyningsbranche, hvor vi fokuserer på fjernvarmeværkerne.

Målrettet disse fjernvarmeværker udvikler og driver vi innovative løsninger. Det betyder, at vi altid tænker branchens behov ind, når konkrete opgaver skal løses. På denne måde tilfører vi den enkelte opgaveløsning større værdi og er samtidig med til at udvikle branchen. Vi udvikler ikke nødvendigvis alle løsninger selv, men vi er branchens garant for, at de løsninger DFF|EDB markedsfører, er sammenhængende (indbyrdes integrerede) og understøtter branchens specialprocesser - også selvom de er udviklet af, eller baserer sig på løsninger udviklet af tredjepart.

Vi driver vores løsninger for at sikre vores kunder et optimalt udbytte af deres investering. Med "driver" mener vi både den fysiske drift, løsningerne tilbydes hostet gennem DFF|EDB, samt den fremtidige vedligeholdelse og udvikling af disse. Både i relation til den teknologiske udvikling, nye og ændrede lovkrav, opdateringer, nyudvikling, support og uddannelse mv.   

Et andet unikt kendetegn ved os, er vores store fokus på at levere service af høj kvalitet. Vi tilbyder en vifte af serviceydelser, som understøtter og supplerer vores softwareløsninger, gående fra at sikre en god implementering ved nyanskaffelse til løbende support (hotline, opdateringer mv.), fortolkning af regler og love i relation til egne systemer og (efter)uddannelse (kurser og konsulentbesøg), specialudvikling (der kommer alle til gode) til outsourcing inden for f.eks. værksadministration, digital ledningsadministration mv.

Som endnu et unikt kendetegn gælder, at vores løsninger og services udvikles i samarbejde med vores kunder. Dette skal tages meget bogstaveligt, og for at sikre brugerinvolvering har vi formaliserede brugergrupper, ligesom der nedsættes arbejdsgrupper i forbindelse med større udviklingsprojekter. Dertil kommer løbende opsamling af input og ønsker fra den daglige, nære kundekontakt i vores support og fra arbejdet i forskellige erfa-grupper.

 

Visionen - vores nye ledestjerne

Vores vision udtrykker det vi stræber imod, og som i det daglige tjener som ledestjerne for vores beslutninger og handlinger:

Vi vil forbedre og udvikle forsyningsbranchen ved at tilbyde
markedets bedste og mest innovative it-løsninger og services

Når vi siger, at vi vil forbedre og udvikle forsyningsbranchen, mener vi, at vi dels vil højne kvaliteten og dels vil sikre øget effektivitet i den danske forsyningsbranche (primært fjernvarmeværker). Det vil vi gøre ved at tilbyde branchetilpassede serviceydelser og softwareløsninger af høj faglig kvalitet, som er lette at anvende (brugervenlige).

Vores løsninger og serviceydelser skal understøtte Best Practice i de processer i forsyningsbranchens værdikæde, der kan henføres til salg/markedsføring, distribution og service samt støttefunktionen økonomi og administration i relation til disse. Vi vil derfor også udfordre de enkelte værker på deres processer for at opnå den højeste effektivitet. 

Vores løsning inden for ledningsregistrering understøtter distribution og service, vores løsning inden for hjemmesider understøtter salg/markedsføring, og Forbrugersystemet favner på tværs af disse og understøtter processerne i støttefunktionen økonomi/administration.

Vi skal ikke nødvendigvis udvikle alle løsninger selv, men vi skal sikre velfungerende og sammenhængende løsninger (egenudviklede og tredjeparts løsninger), der understøtter forsyningsbranchens administration.

At vi vil levere de bedste og mest innovative løsninger betyder, at vi til enhver tid vil levere løsninger med størst værdi (Value for Money) sammenlignet med konkurrerende løsninger, der tilbydes i de markeder, vi er til stede i (de enkelte afdelingers bidrag til denne del af visionen skal der arbejdes med). Det vil vi bl.a. sikre ved altid at tænke branchen som helhed ind i vores nyudvikling af løsninger og services. Ved samtidig at være proaktiv overfor branchen løfter vi dermed hele branchens niveau.