Daglig forbrugerstyring

Formålet med kurset er, at give deltagerne et praktisk indblik i de opgaver der er forbundet med håndtering af forsyningens forbrugere

Målgruppen er medarbejdere i administrationen der håndterer og administrerer forbrugere og forbrugernes økonomi.

Kurset sætter blandt andet fokus på:

Aconto vedligeholdelsens mange muligheder

Opkrævning af forbrugerne

Rykkerprocedure samt rentetilskrivning

Der vil blive arbejdet med forskellige problemstillinger, herunder
indbetalinger, henstandsaftaler, effektive afregninger, depositum, pop-op beskeder med mere.

   

Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet