Daglig forbrugerstyring

Her får du muligheden for at blive opdateret på acontovedligeholdelsens mange muligheder og bliv helt skarp på opkrævning af forbrugerne.

Vi sætter fokus på rykkerprocedure samt mulighederne for tilskrivning af renter.

Der vil blive arbejdet med forskellige problemstillinger, herunder
indbetalinger, henstandsaftaler, effektive afregninger, depositum, pop-op beskeder med mere.
   
Tidspunkt: kl. 9.00 - 15.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet