Roadmap

Se kommende udviklinger på E|Forsyning

    

2024

Webtilgængelighed

Alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse kan benytte myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

    

2024

Facelift

Mere enkel og forståelig forside
-
Menuen skal være lettere at finde
-
Graf skal gøres mere forståelig
-
Forbedring af Mit Forbrug

Registrerede ønsker indarbejdes med facelift

   

2024

Alternativ login-mulighed

MitID, Facebook el. lign.
-
Skift af password for E|Bruger

   

2024

Dokumenter

Mulighed for notifikation til forbrugeren ved nye dokumenter
-
Mulighed for at se om et dokument er læst/ulæst

//