Digital ledningsadministration

Har I svært ved at finde tid til at vedligeholde ledningsregistreringen? Vi kan tilbyde at overtage opgaven, så I altid har ajourførte og aktuelle ledningsoplysninger.

Aftalen om outsourcing kan tilpasses den enkelte, så du opnår størst muligt udbytte af den udførte registrering.
Der findes forskellige modeller for, hvordan vi kan samarbejde:

I har en brugerrolle

Med outsourcing af tegne - og registreringsarbejdet, kan du koncentrere sig om programmets praktiske anvendelse fx til:

 • Udtegning af lednings- og oversigtsplaner
 • Kort- og langsigtet vedligeholdelses- og renoveringsplanlægning af ledningsnettet og ledningskomponenterne
 • Analyse af forbruger-, forbrugs- og målerdata,
 • Sårbarheds- og konsekvensanalyser ved hjælp af lukkelistefunktionen. 
   

I er dataleverandør

Som grundlag for tegne- og registreringsarbejdet leverer I måle- og registreringsdata efter nyanlæg og renovering.

Data kan være opmålt af dine egne medarbejdere eller være udført af et eksternt opmålingsfirma. Opmålingerne kan med fordel leveres elektronisk fra fx GPS-opmålinger, men vi indtegner også efter målerskitser.

Vi tegner og registrerer

På baggrund af de modtagne ledningsoplysninger, udfører vi ajourføringen vedrørende:

 • Indtegning af nyanlæg og stikledninger til nye forbrugere
 • Omlægning af sletning af renoverede hovedledninger og ledningskomponenter
 • Registrering af rørtyper og anlægsår
 • Tilslutning af nye forbrugere til hovedledningsnettet
 • Afsluttende kontroller på at ledningsnettet er sammenhængende, og at alle aktive forbrugere er tilsluttede. 


LER-besvarelser

Med os som ansvarlige for besvarelsen af elektroniske forespørgsler fra Ledningsejerregistret garanteres levering indenfor den fastsatte tidsfrist til graveaktører og andre, der forespørger på ledningsinformationer.

Som dokumentation fremsendes besvarelsen ligeledes til jeres e-mailadresse. 

Samarbejde med ingeniør- og konsulentvirksomheder

Der er ingen spildtid med modeldannelse og indtastning af forbrugsdata.

Det er enkelt at overdrage den færdiggjorte ledningsmodel til ingeniør- og konsulentvirksomheder for at få udført hydraulisk/termiske drifts- og konsekvensberegninger - og det er lige så enkelt at få modellen retur inklusive beregningsdata, så I selv kan udskrive ledningsplaner ud fra beregningsdata.

Få besvaret LER-forespørgsler

Spar tid og bevar overblikket med automatiske LER-forespørgsler.

Med Auto|LER kan du som ledningsejer automatisk udlevere ledningsoplysninger og derved spare vigtig tid og ressourcer uden at miste overblikket.

Løsningen gør dig helt klar til de nye krav i LER 2.0, så du ved med sikkerhed, at du udleverer alle de oplysninger, der kræves af dig.

//