Større værdi af Forsyning|GIS Desktop

28. maj 2019

Større værdi af Forsyning|GIS Desktop

 

Vi har givet softwarepakken, der følger med købet af Forsyning|GIS Desktop, et løft. Fremover medfølger en gratis version af Forsyning|GIS WEBedit i stedet for Forsyning|GIS WEBview. Alle eksisterende kunder på Forsyning|GIS Desktop vil automatisk få deres løsning opgraderet.

 

Hidtil har du fået en gratis version af af Forsyning|GIS WEBview med, når du har købt Forsyning|GIS Desktop løsningen til ledningsregistrering. Med denne gratis version har kollegaer på forsyningen uden større kendskab til ledningsregistrering let kunne orientere sig i forsyningens ledningsregistrering.

Som tidligere nævnt har vi et ønske om at skabe Danmarks bedste GIS-løsning. Som en del af denne målsætning har vi genforhandlet aftalen med Orbicon, og vi kan med glæde orientere om, at vi nu opgraderer indholdet af pakkeløsningen. Således vil der fremover medfølge en gratis version af Forsyning|GIS WEBedit fremfor den nuværende WEBview løsning. Dette betyder, at man ved at tage WEB-løsningen med i marken på fx en iPad vil kunne lave for eksempel en lukkeliste direkte fra marken, uden at man først skal involvere kollegaer på kontoret. Dette giver mulighed for en mere effektiv arbejdsgang og hurtigere orientering af berørte forbrugere, hvis et akut opstået ledningsbrud kræver lukning af dele af fjernvarmenettet.

Tilsvarende vil man også med WEBedit kunne tilføje eller ændre anlægsår og ledningstype, hvilket betyder, at man let og hurtigt vil kunne ajourføre sin ledningsregistrering fra marken, hvis man i forbindelse med en opgravning konstaterer, at der er registreret en anden rørtype end den, der reelt ligger i jorden.

Softwaremæssigt betyder det også, at værdien af pakkeløsningen øges med ca. 12.500 kr. årligt UDEN at prisen på desktop løsningen hæves. Med andre ord øges værdien af løsningen betragteligt.

Ændringen kommer naturligvis også eksisterende kunder på desktop løsningen til gavn, idet vi vil kontakte disse individuelt og aftale opgradering af deres nuværende løsning. Også for disse gælder, at dette vil ske uden ekstra omkostninger. 

Læs mere om Forsyning|GIS løsningerne her eller kontakt salgschef Lars H. Frederiksen for yderligere information på mail eller 76 32 12 50.