Standardkontoplan

14. december 2018

Standardkontoplan

Dansk Fjernvarme udgiver i disse dage en opdateret standardkontoplan for at kunne leve op til kravene i den nye anmeldelsesbekendtgørelse.

DFF-EDB har været med på sidelinjen i denne proces og vi vil ultimo december eller primo januar måned kunne tilbyde forsyningerne at få læst de nye konti ind i Forsyning|FOF. Vi frigiver således en opdatering og forsyningerne kan derfra selv indlæse nye konti til deres kontoplan. Nærmere information vil være at finde i DFF-EDBs Serviceprogram, så hold godt øje med informationerne dér.

Ændringerne omfatter primært nye konti til transmissionsanlæg samt nye omkostningsfordelinger.
De nye konti til transmissionsanlæg er umiddelbart kun relevante for de forsyninger, der har transmissionsnet.
Omkring omkostningsfordelinger er det blevet således, at man efter Varmeforsyningsloven, VFL, fremover skal fordele omkostningerne ud på produktion, distribution og transmission. Den nye kontoplan giver dig mulighed for at gøre dette. Det er dog samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at man efter Årsregnskabsloven, ÅRL, fortsat skal fordele omkostningerne som hidtil, dvs. ud for produktion, distribution og administration.