Sikker mail

30. april 2018

Send følsomme og fortrolige oplysninger via sikker mail 

Datatilsynet har udformet en række specifikke minimumskrav for sikkerhed i forbindelse med personaleadministration. Bl.a. anbefaler Datatilsynet brug af kryptering, såfremt følsomme personoplysninger og personnummer sendes med e-mail via internet.
 
Kryptering betyder, at information fremsendes kodet, således den ikke umiddelbart er læsbar under forsendelsen. Sikker mail lever op til dette krav.
 
Som praktiske eksempler på ovenstående kan nævnes:

  • Fremsendelse af ansættelseskontrakt til en kommende medarbejder
  • Referat af sygefraværssamtale
  • Mail med certifikater eller CV
  • Oplysning til kommunen om sociale problemer/-forhold ved en forbruger
  • Bestyrelsesmaterialer indeholdende fortrolige oplysninger
  • Andre fortrolige oplysninger

 
Brugen af sikker mail med kryptering i ovenstående og andre tilfælde vil sikre en fortrolig dialog mellem afsender og modtager, og forsyningen vil fremstå troværdig og professionel.
 
Derfor forventer DFF|EDB medio maj, at frigive en løsning til afsendelse af sikker mail, til brug for fortrolig dialog både i forbindelse med personaleadministration, og i forhold til håndtering af forbrugeres personoplysninger. Løsningen er tilgængelig og brugbar fra Outlook hostet hos DFF|EDB eller på forsyningens egen mailserver.
 
Med vores løsning til sikker mail vil der både være mulighed for afsendelse af almindelig mail og sikker mail. Du vil få mulighed for at sende sikker mail til alle modtagere. Modtagere, der selv har en løsning til sikker mail, modtager mailen via et certifikat og kan læse den direkte i deres mailprogram. Modtagere, der ikke har en løsning til sikker mail vil i stedet modtage en mail med et link til en portal, hvor de i kombination med en SMS-kode, kan logge på og læse den originale mail. Denne løsning sikrer, at alle modtagere kan læse din mail og har mulighed for at besvare den med sikker mail.


 Mere information?

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Henrik Pors