Andelshavere

DFF|EDB er et andelsselskab ejet af 259 varmeværker samt af Dansk Fjernvarme.

Ifølge vedtægtens § 3 kan et fjernvarmeværk indstilles til bestyrelsen til optagelse som andelshaver, såfremt værket er medlem af Dansk Fjernvarme, og har eller vil have omsætning med EDB-Selskabet. Som andelshaver er der adgang til DFF|EDB's generalforsamling, hvor bl.a. selskabets bestyrelse vælges. Uanset omsætning, kapitalindskud og antal andele har hver andelshaver én stemme i forbindelse med valg og øvrige afstemninger.