Servicebesøg

Forsyningsbranchen er underlagt krav om fortsat øget effektivitet, og det vil vi gerne hjælpe dig med at indfri.

Fra vores daglige kontakt med mange forskellige varmeværker spredt over hele Danmark, har vi erfaring for, at optimering af arbejdsprocesser kan frigøre op imod 30% ekstra administrative ressourcer. Ressourcer som med fordel kan anvendes til andre værdiskabende aktiviteter til glæde for både forbrugere og værket. Vi tilbyder dig et gratis servicebesøg, hvor vi gennemgår jeres processer og brugen af vores it-løsninger. Selve besøget tager ca. 2-3 timer, hvor der fokuseres på:

 • Kortlægning af jeres arbejdsgange 
 • Optimal udnyttelse af vores produkter 
 • Gennemgang af diverse opgaver
 • Forslag til øget effektivitet
   

Forslag til konkrete områder, som vi gennemgår sammen: 

 • Automatisk kreditorbetaling
 • Fakturaflow
 • Designskabelon
 • eForsyning
 • BBR
 • Hjemmesider
 • Samarbejde med eksterne leverandører såsom Kamstrup, Diehl m.fl.
 • Ledningsregistrering
 • Måleradministration


Har du behov for yderligere hjælp til løsning af specifikke opgaver, aftales dette nærmere under besøget. Mindre opgaver kan måske løses i forlængelse af besøget, og du vil så kun blive afregnet efter forbrugt tid (kørslen er i givet fald gratis).

Opfølgning på besøget
Ved slutningen af mødet, vil vi aftale et tidspunkt for et nyt besøg. Ligeledes vil du efterfølgende modtage dokumentation af besøget indeholdende konkrete løsningsforslag mv.

Alt dette skal ses som et tiltag fra os, der skal bidrage til, at vi i samarbejde løfter arbejdsdagens byrde hos dig, gennem optimal udnyttelse af vores løsninger.