Vinni skifter rolle i DFF|EDB

27. august 2018

Vinni skifter rolle i DFF|EDB

 

Pr. 1. september 2018 udtræder Vinni Riber Dahl fra supportgruppen for at tiltræde en ny stilling som produktansvarlig for Forsyning|FOF og E|Forsyning i DFF|EDB.

 

I 2016 indførte DFF|EDB en produktansvarsorganisation med henblik på at øge samspillet mellem de fem hovedprodukter, sikre gennemsigtighed i vores udviklingsplaner og, vigtigst af alt, sikre at vores udvikling er i tråd med vores kunders ønsker og behov.

 

Det har været en succes, og vi vil nu styrke dette initiativ yderligere. Indtil nu har rollen som produktansvarlig for Forsyning|FOF og E|Forsyning været udfyldt af to medarbejdere ved siden af de øvrige arbejdsopgaver, men nu vælger vi at oprette en dedikeret stilling som produktansvarlig, som bliver ansvarlig for begge produkter.

 

Som produktansvarlig for de to produkter bliver det Vinnis fornemmeste opgave at opsøge, prioritere, drive og følge op på udviklingen af produkterne. Det tætte samarbejde med kunderne er et vigtigt omdrejningspunkt for dette arbejde, ligesom det bliver Vinnis opgave at agere bindeled mellem afdelingerne i huset og mellem de øvrige hovedprodukter i DFF|EDB's portefølje.