Vi skaber Danmarsks bedste GIS-løsning

7. marts 2019

Vi skaber Danmarsks bedste GIS-løsning

2019 er startet op med igangsættelse af mange nye udviklingstiltag i vores Desktop og WEB- løsning.

For WEB løsningerne arbejdes der med udvidelse af zoom, så det er muligt at zoome længere ind, og så det dermed bliver lettere at skelne de enkelte komponenter fra hinanden. Det bliver også muligt at vælge flere målestoksforhold ved print, hvilket har været et ønske i forbindelse med LER-besvarelser.

Ud over de generelle forbedringer for alle WEB-kunder, arbejdes der i WEBedit-løsningen på nogle bedre og hurtigere redskaber til registrering af ledningstyper, samt etableringsdato.

 

Desktop-løsningen
Der er igangsat flere forskellige tiltag i Desktop-løsningen, som forventes løst i løbet af foråret. Det er blandt andet en forbedring og ændring i den eksisterende datamodel, der bl.a. udvides, så det ved indtegning bliver muligt at vælge forskellige ventiler. Menuen i rørkataloget bliver optimeret, så det bliver lettere at vælge de rørtyper, som bruges ofte.

Der kommer også yderligere værktøjer til både sammenlægning og forlængelse af ledninger, der gør det hurtigere og lettere at editere ledninger og knuder.

I forbindelse med at kunne generere en Lukkeliste fra Forsyning|GIS Desktop og WEBedit, har vi udviklet et værktøj i Forsyning|GIS Desktop-løsningen til automatisk at oprette knudetypen ”Forbrugssted” med tilhørende registreringer, så adressen kan kobles sammen med forbrugere i Forsyning|FOF og dermed sendes med til ”SMS-tjenstesn (BlueIdea).

 

Forsyning|GIS og LER
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har gennemført udbud af drift og videreudvikling af LER, og der er underskrevet kontrakt med Netcompany A/S og med COWI A/S som underleverandør. SDFE vil i samarbejde med Netcompany og COWI videreudvikle det nye LER frem mod en forventet idriftsættelse pr. 1. januar 2020, samt efterfølgende at varetage driften af systemet i resten af kontraktperioden. 

 

COWI har købt Forsyning|GIS
COWI har netop købt Forsyning|GIS for bl.a. at kunne hjælpe med konvertering af flere af vores fælles kunder samt tilbyde ingeniørmæssige serviceydelser. At COWI har købt løsningen, er yderligere en blåstempling af vores løsning, som vi er meget stolte af.

 

Yderligere information

Ønskes mere information om vores forskellige løsninger og servicetilbud inden for GIS, er du meget velkommen til at kontakte GIS-afdelingsleder Margrethe Kristensen eller salgschef Lars Frederiksen.