Vi ændrer i vores abonnementsfakturering

28. maj 2019

Vi ændrer i vores abonnementsfakturering

 

Mange kunder har rettet henvendelse til os med ønsket om, at vi ændrer vores abonnementsperiode til at følge kalenderåret. Vi har fundet en model for at imødekomme dette ønske.

 

Baggrunden for henvendelserne fra vores kunder er, at de i 2018 har omlagt regnskabsåret til at følge kalenderåret som led i forberedelserne til den nye regulering. Dette har affødt et ønske til os om at omlægge vores kontraktfakturering til også at følge kalenderåret, idet dette ville lette arbejdet med periodisering af abonnementsfakturaen. I dag følger abonnementsfakturaen DFF|EDBs regnskabsår, 1. juni – 31. maj.

 

Forslaget har været behandlet i DFF|EDB´s bestyrelse, der fastholder, at kontraktperioden skal følge DFF|EDB´s regnskabsår. Dette for at sikre de bedste betingelser for at kunne styre og følge op på økonomien i selskabet, der i høj grad er baseret på kontraktindtægter. Bestyrelsen anerkendte samtidig ønsket fra de mange forsyninger om en lettere måde at periodisere fakturaen, og derfor besluttede den, at dele vores abonnementsfakturering vedrørende årsabonnementer op i to. Således vil første faktura gælde perioden 1. juni til 31. december (syv måneder) og anden faktura 1. januar til 31. maj (fem måneder).

 

Tilsvarende vil der også foretages en tilpasning af kvartalsabonnementer/-fakturaer, således, at vi fremover vil fakturere disse pr. 1. juni til 31. august (3 måneder), 1. september til 31. december (fire måneder), 1. januar til 31. marts (tre måneder) samt 1. april til 31. maj (to måneder).

Ovenstående ændringer vil træde i kraft pr. 1. juni 2019.

Har du spørgsmål vedrørende vores kontraktfakturering, er du velkommen til at kontakte bogholder Lis Andreasen på mail eller tel. 76 32 12 50.