Valg til brugergruppen 2021

12. august 2021

Valg til brugergruppen

 

Som meddelt i invitation til årsmødet 2021 var tidsfristen for opstilling af kandidater til valg til brugergruppen torsdag d. 12. august 2021 kl. 09.00.

 

Der skal vælges i alt fire medlemmer til brugergruppen på Årsmødet, hvor af det ene medlem træder ind i afgående Susanne Engelbrechts valgturnus.

Følgende tre medlemmer af brugergruppen er på valg og tager imod genvalg:

  • Brian Kølvig, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
  • Laila Gade, Ølgod Tekniske Værker
  • Thomas Glibstrup, Ringkøbing Fjernvarme

Som afløser for Susanne Engelbrecht opstiller:

  • Peter Kofoed, Billund Varmeværk

 Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.