Overvågning af forbrug

18. december 2017

Overvågning af forbrug

Værktøjet forbrugsoverblik under Teknik i Forsyning|FOF er designet til at give dig et let tilgængeligt og hurtigt overblik over forbrug og afvigelser.

Du kan fx anvende forbrugsoverblikket som en pendant til udskriften forbrugsstatistik, når du skal have et hurtigt overblik over, hvem der har belastet nettet mest fra årsaflæsningen til og med den nyeste aflæsning.

Du kan også bruge forbrugsoverblik til at sende besked om afvigelsen til forbrugeren selv. Alle forbrugere er som udgangspunkt sat op til at modtage et brev, når der er en afvigelse, men du kan give forbrugeren mulighed for at ændre forsendelsesformen til SMS eller mail på sit login på E|Forsyning. Her kan han også vælge, om han vil følge værkets overvågningsrutiner, eller om han vil opsætte sine egne grænser for, hvornår han vil have besked om en afvigelse.

Det giver dig mulighed for at tilbyde forbrugerne en ny service, hvor de kan vælge at få tilsendt en besked med information om en afvigelse i forbrug eller på installationens drift, uden at de selv aktiv skal opsøge denne indsigt. Det, at vi kan tilbyde forbrugeren at modtage beskeden pr. SMS eller mail fremfor pr. brev, gør, at han kan få beskeden langt hurtigere og derfor også kan nå at reagere hurtigere og forebygge en ubehagelig overraskelse på slutopgørelsen.

Alle vores kunder kan sende mails og breve via forbrugsoverblik. Hvis du også ønsker at tilbyde forbrugeren beskeder via SMS, kræver det, at du har en aftale med firmaet Blue Idea. Hvis du allerede har en aftale med Blue Idea, skal du kontakte Blue Idea for at få en separat aftale til at sende SMS via forbrugsoverblik. Det koster ikke noget at få oprettet denne ekstra aftale. Efterfølgende vil jeres forbrug af SMS'er til forbrugsoverblik blive afregnet direkte med Blue Idea efter de til en hver tid gældende takster.

Når I har fået en separat aftale med Blue Idea om at sende SMS via forbrugsoverblik, skal I kontakte os for at få koblet denne aftale til jeres beskedservice.

Vi vil i nær fremtid også udvikle muligheden for at kunne benytte UMS´ SMS tjeneste som et alternativ til Blue Idea. 

Du kan læse mere om Forbrugsoverblik i manualen teknik under Hjælp | Manualer i Forsyning|FOF. Her finder du også manualen til E|Forsyning, hvor du kan læse mere om opsætningen af siden Forbrugsovervågning på www.eforsyning.dk