Nyheder omkring Forsyning|WEB

17. juni 2020

Oprettelse og visning af nyheder på din hjemmeside

Fra torsdag den 11. juni 2020 er det muligt at flytte de tre nyheder op under topbilledet.

Den nye visning giver læseren et hurtigt overblik over alle nyheder. Tidligere blev alle nyhederne listet i indholdsstrukturen. Nu finder du dem i vinduet til højre på siden. I den nye visning er det også muligt at se, om en nyhed har en slutdato og ikke længere er aktiv på hjemmesiden.

Oprettelsen af nyheder har ikke ændret sig. Dog har knappen ændret navn, nu står der ”opret feed-indhold”. Det er det samme som at oprette en ny nyhed.

 

Op til tre nyheder i topbilledet
Det er nu også muligt at vise tre nyheder i topbilledet, hvor I før kun havde op til to visninger i topbilledet.

Denne indstilling justeres samme sted som tidligere.

 

Følgende er nu muligt:

  1. Nyhederne kan flyttes op under topbilledet. De vises i en række 100 hvor der står feed.
  2. Nyheder kan man vælge at få vist med eller uden dato eller som listevisning.
  3. Op til tre nyheder kan nu vises i topbilledet.

 

Minimanualen er opdateret, og her finder I en vejledning ift. at anvende det nye nyhedsfeed.
Link til manual

Formularer - kvitteringsmail

Fra torsdag den 11. juni 2020 har du mulighed for at indsætte et e-mailfelt, der sender en kvittering og en kopi af den udfyldte formular til forbrugeren. Mailen sendes til den e-mailadresse, de selv angiver i formularen i det nye felt, der hedder kvitteringsmail.

Feltet skal indsættes manuelt på jeres formularer.
Dette gøres under data – vælg kvitteringsmail og indsæt den i formularen. Vi anbefaler, at udskifte det felt, I allerede har med mailadresse, til det nye felt med kvitteringsmail.
Husk at angive en tekst i feltet.

Kontakt: Hjemmesider@dff-edb.dk
hvis I ønsker hjælp til at få det nye felt ind i jeres flytteformular og kontaktformular.