Nye databehandleraftaler

28. maj 2019

Nye databehandleraftaler

 Det er nu ca. et år siden, vi indgik databehandleraftaler med alle kunder i henhold til GDPR bestemmelserne. Nu er vi klar med opdaterede aftaler til alle kunder.

 

Som omtalt andet steds i dette nyhedsbrev er vi i skrivende stund ved at være klar til at frigive muligheden for at kunne levere elektronisk post til e-Boks fra Forsyning|FOF. Vores løsning er baseret på en service, som Nets Denmark A/S har udviklet og driver. Som en del af løsningen tilbyder Nets også, at vi kan benytte deres printservice. Alle kunder med Forsyning|FOF får som en del af deres abonnement stillet muligheden for at kunne levere til e-Boks og benytte printservice til rådighed, og derfor skal vi have ajourført oversigten over vores underdatabehandlere (bilag 3) i de indgåede databehandleraftaler. Samtidig får alle kunder på Forsyning|FOF et nyt bilag 2F, der beskriver Nets  tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

 

Tilsvarende har vi tilføjet j2 Global Denmark A/S som underdatabehandler i oversigten, idet vi benytter deres løsning Fusemail til scanning af mails i vores hostingmiljø. Det betyder, at alle kunder som benytter vores mailløsning i hostingmiljøet får et nyt bilag 2E, der beskriver vores underdatabehandlers sikkerhedsforanstaltninger.

 

Endelig har vi oplevet en stor efterspørgsel efter en løsning til automatisk besvarelse af graveforespørgelser og med introduktionen af vores nye Auto|LER løsning udviklet af Orbicon Informatik, er der også behov for et nyt bilag, der beskriver Orbicons tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

Idet vores databehandleraftaler er godkendt af Dansk Fjernvarme (interne og eksterne jurister), har vi forespurgt Dansk Fjernvarme om, hvordan de vil forholde sig til de beskrevne ændringer. De ser ingen udfordringer i dette og kan tilslutte sig de nye aftaler.

 

Vi forventer, at de første nye databehandleraftaler bliver udsendt inden for de næste ca. 14 dage via tjenesten eSignatur, der gør det muligt for jer at underskrive aftalen elektronisk ved brug af NemID. Husk at aftalerne skal underskrives af den tegningsberettigede eller en medarbejder, som har fået tildelt fuldmagt til at måtte underskrive aftalen.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores databehandleraftaler, er du velkommen til at kontakte IT-konsulent Henrik Lund Pors eller direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg