Ledningsoplysninger på hjemmesiden

28. maj 2019

Det er nu muligt at få vist jeres ledningsnet på hjemmesiden (Forsyning|WEB).

Hinnerup Fjernvarme har som en af de første fået dette implementeret. I kan klikke på billedet for at se løsningen.

Dette gør det muligt for forsyningens forbrugere at orientere sig om, hvor forsyningen har nedgravet sine ledninger. Dette erstatter naturligvis ikke entreprenørernes behov for at foretage graveforespørgsler, men kan være en god hjælp i forbindelse med private forbrugeres mindre gravearbejder, fx ved opførsel af udestuer, carporte e.lign. på egen grund.

Hvis I har områder hvor der bygges nye boliger, er det også muligt for kommende forbrugere, at kunne se hvor ledningsnettet er i netop deres område.

Benyt jer af muligheden for at få ledningsnettet på hjemmesiden.

Kontakt WEB-support på hjemmesider@dff-edb.dk for yderligere information eller aftale af opsætning mv.