Kundetilfredshedsanalyse

17. juni 2020

Kundetilfredshedsundersøgelse 2020 – DFF|EDB holder det høje niveau fra 2019

I december 2019 gennemførte vi i DFF|EDB som altid vores årlige kundetilfredshedsundersøgelse. Resultaterne viser, at kunderne oplever lige så stor generel tilfredshed med DFF|EDB´s løsninger og services som sidste år.

Som andelsselskab har vi et meget nært forhold til - og tæt samarbejde - med vores kunder. Derfor er det vigtigt for os at tilbyde vores kunder de bedst mulige løsninger og services, som passer til lige nøjagtig deres behov. For at sikre, at vores kunder har de bedste løsninger, gennemfører vi årligt vores kundetilfredshedsundersøgelse. Det giver os værdifuld information om, i hvor høj grad vores løsninger og services lever op til vores kunders behov – og på hvilke områder vi kan forbedre dem.

Undersøgelsen er uhyre vigtig for os, og derfor vil vi gerne takke alle de kunder, der har valgt at deltage i den. Vi sætter særlig stor pris på jeres tilbagemeldinger og bruger dem aktivt i vores fortsatte bestræbelser på at skabe de løsninger og services, der giver vores brugere den største værdi. Tusind tak!

Resultaterne af årets undersøgelse viser, at vi har fastholdt det høje kundetilfredshedsniveau fra 2019. Du kan læse om resultaterne i det følgende.

 

Tilfredshed med vores løsninger

 

I en samlet vurdering af vores løsninger Forsyning|FOF, E|Forsyning, Forsyning|WEB, Forsyning|GIS og MAP ser vi, at vi har holdt det høje niveau fra sidste år. Her er 75% enten enige eller meget enige i, at vores løsninger er brugervenlige, og 80% svarer "ja" til, at løsningerne opfylder deres behov. Hovedparten af de adspurgte kunder oplever, at vores løsninger er stabile, har en tilfredsstillende hastighed og er godt integreret med andre relevante løsninger. 

Ligesom undersøgelsen i 2019 ser vi, at meget få af vores kunder tilkendegiver, at de er utilfredse med vores løsninger. Vi bestræber os selvfølgelig på, at alle vores kunder skal være tilfredse med vores løsninger, men samtidig er vi glade for, at så mange oplever en stor værdi ved at være kunde hos DFF|EDB. Særligt supporteringen af vores løsninger bliver vurderet højt af vores kunder – Det er vigtigt for os at fremhæve, da vi ønsker at give vores kunder den bedste hjælp til at få mest muligt ud af vores løsninger.

Supportydelser

Vores support på alle løsninger er et af de områder, hvor vi ser den generelt største kundetilfredshed. I år er målingens resultater nærmest identiske med sidste års vurdering. Når vi ser på den generelle tilfredshed med vores support, angiver 81% at de er tilfredse/meget tilfredse med den leverede support, 18% er neutrale og godt 1% er utilfreds – hvilket dog er lidt bedre end sidste måling. Særligt konsulenternes branchekendskab og faglige dygtighed vurderes højt.

 

Hosting

Sidste års måling gav en forbedret kundetilfredshed med vores hostingløsning, der især scorede højt på brugervenlighed, driftssikkerhed og generel tilfredshed. De resultater har vi fastholdt i år, og med introduktionen af to-faktor login har vi også gjort løsningen mere sikker for forsyningerne. Vi oplever, at Forsyning|Hosting er blevet vellidt af vores kunder, og det viser den generelle tilfredshed også.

 

Generelt

I år ser vi en høj grad af generel tilfredshed med DFF|EDB som leverandør blandt vores kunder.  Det resultat viser os, at vi generelt set er vellidt, og at vi formår at skabe et godt samarbejde, hvor der er fokus på at give kunden mest muligt værdi i deres løsninger.

Det ser vi også i vores Net Promoter Score, som er et udtryk for kundeloyaliteten og måles på en skala fra -100 til +100. Vi øger i år vores NPS med 4,3 point i år sammenlignet med sidste år. Her er det især vores GIS-brugere, som trækker scoren op, da vi er gået fra 10 til 24. Den tendens er vi glade for at se, da vi netop har sat mange kræfter ind på at forbedre værdien og tilfredsheden med vores GIS-løsninger.

 

 

Der skal endnu en gang lyde en stor tak til alle jer, der har valgt at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Vi sætter stor pris på jeres input, og i hjælper os til at skabe bedre løsninger og services for alle vores kunder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores kundetilfredshedsundersøgelse, er du velkommen til at kontakte direktør Jan Elmstrøm på mail jeb@dff-edb.dk eller tlf. 51569609 (direkte).