Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse

15. august 2018

Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse

Som meddelt i indvarsling udsendt d. 18. juli 2018 til alle andelshavere var tidsfristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg onsdag d. 15. august 2018 kl. 09.00.

 

Vedr. dagsorden pkt. f: Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere

Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag fra andelshavere til behandling på generalforsamlingen.

 

Vedr. dagsorden pkt. g: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal vælges i alt to bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen.

Peter Jensen, Skanderborg-Hørning Fjernvarme kan ifølge vedtægterne ikke genvælges og udtræder derfor af bestyrelsen.

 

Dermed er følgende, nuværende bestyrelsesmedlem på valg:

  • Jens Andersen, Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

 

Jens Andersen har tilkendegivet, at han modtager genvalg.

 

Som afløser for Peter Jensen, peger bestyrelsen på driftschef Jesper Skov, Middelfart Fjernvarme, som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.