Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse 2020

14. september 2020

Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse

Som meddelt i indvarsling udsendt d. 26. august 2020 til alle andelshavere var tidsfristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg mandag d. 14. september 2020 kl. 09.00.

 

Vedr. dagsorden pkt. f: Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere

Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag fra andelshavere til behandling på generalforsamlingen.

 

Vedr. dagsorden pkt. g: Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Følgende, nuværende bestyrelsesmedlem er på valg:

  • Jens Andersen, Næstved Fjernvarme
  • Jesper Skov, Middelfart Fjernvarme

 Begge kandidater har tilkendegivet, at de modtager genvalg.

 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.