Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse 2019

15. august 2019

Generalforsamlingens behandling af forslag og valg til bestyrelse

Som meddelt i indvarsling udsendt d. 24. juli 2019 til alle andelshavere var tidsfristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg onsdag d. 14. august 2019 kl. 09.00.

 

Vedr. dagsorden pkt. f: Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere

Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag fra andelshavere til behandling på generalforsamlingen.

 

Vedr. dagsorden pkt. g: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen.

Jesper Wolsgård, Vejle Fjernvarme, kan ifølge vedtægterne ikke genvælges og udtræder derfor af bestyrelsen.

 

Dermed er følgende, nuværende bestyrelsesmedlem på valg:

  • Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme
  • Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

 

Begge kandidater har tilkendegivet, at de modtager genvalg.

 

Som afløser for Jesper Wolsgård, peger bestyrelsen på direktør Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme, som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var ved fristens udløb ikke indkommet andre kandidater.