Evaluering af udvidet åbningstid

7. marts 2019

Evaluering af udvidet åbningstid

 

DFF|EDB havde i ugerne 2, 3 og 4 udvidet åbningstiden i vores support. Det gjaldt både support til Forsyning|FOF og i supporten i vores tekniske supportteam.
Baggrunden var, at rigtigt mange af vores kunder har omlagt regnskabsåret til at følge kalenderåret. Dette er direkte afledt af den nye regulering i fjernvarmesektoren. Dermed forventede vi markant større mængde i antallet af henvendelser til vores support.

Åbningstiderne var mandag til torsdag fra kl. 7.00-17.30 samt fredag fra kl. 7.00-15.00

 

Vores konklusion var, at de kunder, der benyttede sig af den udvidede åbningstid, var rigtig glade for det.

Antallet af henvendelser uden for normal åbningstid var dog samlet set ret begrænset.
DFF|EDB fik samlet set knap 2.600 henvendelser i ugerne 2, 3 og 4. Heraf var langt størstedelen til vores support i Forsyning|FOF, hvor vi fik ca. 2.200 henvendelser. Ca. 5,5% af henvendelserne faldt udenfor vores normale åbningstid.

Vores tekniske supportteam havde meget få henvendelser udenfor normal åbningstid.

 

Næste år vil forsyningerne forventeligt have en ”almindelig” årskørsel, idet der ikke vil være ekstraordinære forhold som fx omlægning af regnskabsår.
Derfor giver det ikke anledning til at tro, at der vil komme flere henvendelser næste år, tværtimod.
På den baggrund vurderer vi, at der ikke er behov for at udvide åbningstiden i januar 2020.

Skulle der dukke noget ekstraordinært ift. årskørslerne næste år, så revurderer vi selvfølgelig ovennævnte beslutning.