Ekstraordinær generalforsamling 2021

27. august 2021

Ekstraordinær generalforsamling 2021Selskabet afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 9. september kl. 10.00 i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding.
Der er udsendt indvarsling til alle andelshavere d. 27. august 2021.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter
3. EventueltAd dagsordenen punkt 2:
Bestyrelsens motivation for, og forslag til vedtægtsændringer, er vedlagt som bilag 2a og 2b og kan downloades nedenfor.

Bestyrelsens motivation for reviderede vedtægter
Bestyrelsens oplæg til reviderede vedtægter

 

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen. Tilmelding sker af hensyn til lokaleleje.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 7. september 2021 via serviceprogrammet eller vedlagte tilmeldingsblanket.