Cyberforsikring

14. december 2018

Cyberforsikring

I takt med at det danske samfund i stigende grad forbindes via digitale løsninger, stiger mængden af data og information, der overføres digitalt. Det medfører, at konsekvenserne ved nedbrud eller angreb vokser. Samtidig bliver danske borgere, myndigheder og virksomheder i stigende grad mål for ondsindede aktørers stadigt mere sofistikerede forsøg på at stjæle og udnytte data.

 

I kølvandet på den forøgede Cyberrisiko har flere forsikringsselskaber udviklet særlige Cyberforsikringer, og vi bliver i den forbindelse ofte spurgt om, hvorvidt man som forsyningsselskab bør tegne en cyberforsikring, hvis man får sine it-systemer og data hostet i DFF|EDBs hostingcenter.

 

Vi kan ikke rådgive om forsikringer, og vil lade det være op til det enkelte værk selv at træffe beslutning herom. DFF|EDB har tegnet en cyberforsikring, men den dækker ikke skader hos vores hostingkunder. Tilsvarende er skader på kundedata som følge af vira ikke omfattet af vores generelle erstatningsansvar.

 

Ønsker man f.eks. at være forsikret mod skader som:

 

  • IT-krise assistance ved cyberangreb eller ved trussel herom.
  • Omkostninger ved afpresning
  • Omkostninger til undersøgelse af skadesomfang og rekonstruktion af tabt eller skadet data
  • Notifikationsomkostninger samt PR-rådgivning
  • Omkostninger til ID- & kreditkortsovervågningstjenester
  • Omkostninger til advokat
  • Driftstab op til x måneder
  • Ansvar- & erstatningsansvar og bøder

 

kan vi anbefale, at man undersøger mulighederne for at tegne en cyberforsikring.