COWI vælger Forsyning|GIS

11. marts 2019

COWI vælger Forsyning|GIS

Danmark har en strategi om digitalisering. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har bl.a. til hensigt at sikre Danmark et godt afsæt ind i fremtiden.
COWI ser DFF|EDB´s beslutning om udvikling af en ny digital platform, Forsyning|GIS, som et væsentligt tigerspring fremad.
COWI har også valgt at indkøbe Forsyning|GIS for at anvende løsningen i forbindelse med bl.a. ledningsregistrering og hydrauliske beregninger i Termis.


Thomas Østergaard siger: ”COWI har på koncernniveau bestemt sig for at anvende ESRI’s software og har indgået en entrepriseaftale, således at ESRI’s produkter kan bruges overalt i COWI.
Derfor ser vi netop en synergieffekt ved at anvende Forsyning|GIS, og glæder os meget til samarbejdet med DFF|EDB.”

 

COWI har netop også fået ordre på udarbejdelse af brokerfunktion i relation til LER, som skal medvirke til at effektivisere udlevering af ledningsoplysninger gennem et sammenstillet standardiseret format. Med implementering af brokerfunktionen vil ledningsoplysninger blive leveret inden for få timer efter oprettelse af graveforespørgsel i ler.

Thomas Østergaard siger:

COWI har på koncernniveau bestemt sig for at anvende ESRI’s software og har indgået en entrepriseaftale, således at ESRI’s produkter kan bruges overalt i COWI.
Derfor ser vi netop en synergieffekt ved at anvende Forsyning|GIS, og glæder os meget til samarbejdet med DFF|EDB.”