Årsmøde 2020 - foreløbigt program

3. juli 2020

Program for tirsdag d. 29. september 2020

 

08.30                
Velkomst 

08.40                
Nye forbrugere – fra tilbud til tilslutning
Mange forsyninger har med afsæt i den grønne omstilling og ambitiøse klimamål sat fokus på at bringe fjernvarmen ud til nye forbrugere. Vi viser dig, hvordan du ved brug af vores løsninger kan skabe overblik og struktur i processen helt fra tilbud og frem til tilslutningen af en ny forbruger.

09.10                
Highlights i produktroadmaps 2020/21
Vi vil give dig overblikket over, hvilke nye moduler vi forventer at frigive i det kommende år. I gennemgangen tager vi et dyk ned i udvalgte moduler og forklarer mere dybdegående, hvad du har i vente.

09.30                
Pause

09.45                
Erfaringer med Forsyning|GIS i Hadsund Fjernvarme 
Vi indleder med en kort status på – og overblik over – Forsyning|GIS, hvorefter direktør Bo Holt Andreasen vil dele ud af sine erfaringerne med brug af løsningen  i Hadsund Fjernvarme. Særligt fokus vil blive lagt på brug af forbrugerdata i GIS-systemet.

10.15                
GDPR og cybersikkerhed er også et bestyrelsesanliggende 
Vi har arbejdet under - og med - den nye GDPR-forordning siden 2018. I samme periode er cybertruslen blevet stadig større og i Center for Cybersikkerheds offentliggjorte trusselsvurdering pr. juni 2020 vurderes truslen fra cyberkriminalitet til at være på højeste trusselsniveau. I dette indlæg vil vi give overblik over bestyrelsens ansvar.

10.30                
Introduktion til spor 

10.35                
Pause

11.00

Administrativt spor

Retvisende månedsregnskab med faktisk salg

Vi viser hvordan en beregnet prognose for alle forbrugere kan bogføres, så regnskabet bliver opdateret med det faktiske salg. Muligheden hjælper forsyningen til en nemmere budgetopfølgning….

 

Erfaringer med e-Boks

Hør om de første erfaringer med levering af dokumenter fra Forsyning|FOF til forbrugernes e-Boks. Vi har inviteret repræsentanter fra forsyningerne på scenen til at dele ud af deres oplevelser med løsningen og besvare spørgsmål.

 

Ny cookiepolitik på din hjemmeside 

Der er trådt en ny lovgivning i kraft inden for cookie området, og i dette indlæg vil vi orientere om, hvordan denne er implementeret i Forsyning|WEB og hvad det betyder for dig.

 

11.00

Driftsleder/tekniker spor

Forsyning|GIS 

Der sker meget inden for vores GIS-løsninger og vi sætter i dette indlæg fokus på nogle af de nyeste muligheder, herunder den nye lukkeliste i desktop og web-versionen.

 

Forsyning|BI 
På sidste årsmøde introducerede vi muligheden for at visualisere driftsdata i Forsyning|BI. Vi genbesøger muligheden i dette indlæg og stiller skarp på, hvordan man let får overblik over fx ledningstab, spædevandsforbrug, produktionsmix og -omkostninger og vi hører driftsleder René Eskildsens erfaringer med løsningen i Haderslev Fjernvarme.

 

12.00                
Pause

12.10                
De nye sparringsgrupper
Et af vores strategiske pejlemærker er, at vi vil udvikle brancheløsninger i samarbejde med vores kunder, underforstået at vores kunder skal være inddraget i vores produktudvikling. For at imødekomme dette blev brugergruppen etableret. I praksis fokuserer brugergruppen på Forsyning|FOF og E|Forsyning. I takt med at vi har fået flere løsninger i porteføljen, og fortsat ønsker at udvikle disse i nært samarbejde med brugerne, har vi nu etableret sparringsgrupper inden for alle øvrige strategiske produktområder og vil i dette indlæg introducere de enkelte grupper og motivationen for deres arbejde.

12.45                
Brugergruppens beretning og valg
Brugergruppen aflægger sin beretning over året, der er gået og efterfølgende afholdes valg. To medlemmer er på valg til brugergruppen:

  • Susanne – Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.
  • Jan Beirholm Larsen – Aars Fjernvarme a.m.b.a.

 

Begge kandidater genopstiller og kan genvælges.

Har du lyst til at opstille til valg til brugergruppen, skal du snarest muligt sende en mail til formand for brugergruppen, Laila Gade eller til direktør Jan Elmstrøm Blaabjerg. Du finder kontaktinformationerne på www.dff-edb.dk.

Sidste frist for opstilling af kandidater er tirsdag d. 15. september 2020 kl. 09.00.
Oplysning om opstillede kandidater offentliggøres på DFF|EDB´s hjemmeside senest 8 dage forud for årsmødet.

 

13.10                
Afslutning 

13.15                
Frokost

 

Det vil i pauserne være muligt at besøge vores forskellige træfpunkter for en dialog med en produktansvarlig, en fra brugergruppen eller en konsulent fra DFF|EDB med særlig viden inden for et specifikt område.

Tilmelding til Årsmødet via Serviceprogrammet.