GIS Desktop

Desktop er det avancerede GIS-værktøj, der kan samle, bearbejde og præsentere de data, der kan knyttes til et geografisk sted.

GIS Desktop kan indlæse GPS-indmålinger og andregrafiske data, når ledningsdokumentationen skal vedligeholdes. Kvaliteten kan sikres gennem kontrolfunktioner (data- ognetværksvalidering).

GIS Desktop kan integrere og sammenstille med andre
typer data, fx andre kort fra Kortforsyningen, forbruger- og forbrugsdata fra Forsyning|FOF samt plandata fra Kortforsyningen.dk


Med få klik kan du få vist dine ledninger præcist

De bagvedliggende ledningsdata styrer præsentation, forskellige farver, stregtykkelser og stregtyper

 • Hvor ligger ledningen
 • Hvilken dybde ligger ledningen
 • Hvilken type ledning og hvordan er den etableret
 • Hvornår er den anlagt og hvornår er den planlagt udskiftet
 • Hvilke typer materialer
 • Hvem har anlagt ledningen

 

Forbrugerdata - nuværende og fremtidige forbrugere

Med Forsyning|GIS får du den direkte integration med Forsyning|FOF, som giver adgang til altid aktuelle forbrugere, - forbrugs,- installations- og målerdata.

 • Anvender hele forsyningsområdet eller afgrænse til delområder
 • Udfører optælling, sortering og udvælgelse af de ønskede forbrugere
 • Sammenstille med andre data og analyser.
 • Viser de valgte forbrugeradresser og oplysninger på kortet
 • Udgiver på print eller til elektroniske dokumenter, herunder PDF og regneark
 • Geografisk placering og placering på ledningsnettet


Detaljerede forbrugeroplysninger vist i E|Forsyning

På kortet er adresserne markeret hvis de er registreret i Forsyning|FOF enten
som forbruger eller med en installation.Du har også muligheden for at åbne
E|Forsyning direkte fra Forsyning|GIS for den udpegede forbruger.

 

Tilfredse forbrugere med lukkelistefunktionen - hurtig SMS-besked til forbrugerne

Det er god kundeservice, at informere sine forbrugere om afbrydelser i varmeforsyningen - såvel afbrydelser ved planlagt vedligeholdelsesarbejde og akutte brud.

Du kan i marken hurtigt og nemt på en tablet eller bærbar sende SMS-besked til de relevante forbrugere.

Listen over de afbrudte forbrugeradresser hentes direkte fra Forsyning|FOF og er således altid aktuelle.

DOWNLOAD
GIS Desktop 2019 - WEB.pdf

 
FORSYNING | GIS
Hent produktblad

 
Kommende | KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet