Effektiv anvendelse af BBR-data

Du får på dette kursus en bred indsigt i mulighederne med BBR-data i Forsyning|FOF.

Vi gennemgår hvordan BBR-data vedligeholdes i vort system, samt kigger på hvordan du kan bruge dine BBR-data i dagligdagen.

Vi ser både på BBR-data i forhold til afregning af forbrugerne og i forhold til opdeling/gruppering af jeres forbrugere.

Sidst, men ikke mindst introduceres du til muligheder for styring af nye potentielle forbrugere i Forsyning|FOF.

Tidspunkt: kl. 9.00 - 14.00


Generelle | PRISER


Kommende |
 KURSER
Tilmelding via Serviceprogrammet