NYHEDSBREV

Modtag nyt fra os!

Vi sender dig nyt om vores software løsninger og serviceydelser - samt vi holder dig orienteret om nye tiltag, der kan forenkle og effektivisere din administration.

 

Dobbelt op på revisorerklæringer

Vi har netop fået udstedt nye revisorerklæringer på henholdsvis Forsyning|Hosting og Forsyning|FOF. Revisorerklæringerne giver dig, som kunde, sikkerhed for, at du altid får leveret det, der er aftalt. Populært sagt ”det vi siger, vi leverer, er faktisk også det, vi leverer”.

Igennem hele processen har vi samarbejdet med REVI-IT, som efterfølgende har udstedt de aktuelle erklæringer. Du kan se de nye revisorerklæringer [her].

Udstedelsen af erklæringerne er sket på baggrund af omfattende stikprøve revision indenfor følgende hovedområder:

 • Risikovurdering og -håndtering
 • Informationssikkerhedspolitikker
 • Organisering af informationssikkerhed
 • Medarbejdersikkerhed
 • Styring af aktiver
 • Adgangsstyring
 • Kryptografi
 • Fysisk sikring og miljøsikring
 • Driftssikkerhed
 • Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
 • Leverandørforhold
 • Styring af informationssikkerhedsnedbrud
 • Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
 • Overensstemmelse

Foruden ovenstående hovedområder omfatter revisionen af Forsyning|FOF også følgende områder:

 • Change management
 • Anvendelse af TestComplete til udvikling af automatiserede test

Forsyning|Hosting er blevet revideret efter Revisionsstandard ISAE 3402 og Forsyning|FOF er blevet revideret efter Revisionsstandard ISAE 3000 begge to med en høj grad af sikkerhed. For så vidt angår erklæringen for Forsyning|Hosting omfatter den vores nye hosting miljø (og ikke Citrix miljøet, som er under udfasning).
Du kan læse hele erklæringen [her] og har du spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte
udviklingschef Lars Lynggaard eller direktør Jan Elmstrøm tel. 76 32 12 50.